این نشریه را با همکاری پسرای گلم به مناسبت شب یلدا آماده کردیم .