می تونید مجموعه ی زیر که شامل 41 سوال تستی از کتاب های فارسی، ریاضی ، قرآن ، علوم و هدیه های آسمان هست رو دانلود کنید

 

مجموعه ی چهار گزینه ای انتخاب

با تشکر از وبلاگ بابا آب داد