پسر گلم

سلام

جهت دریافت تکلیف ریاضی اینجا کلیک کنید . 

جهت دریافت تکلیف فارسی اینجا کلیک کنید .

جهت نوشتن متن املا ، بخشی از کتاب فارسی را از اینجا دانلود نمایید .

 

ارزشیابی ها :

روز شنبه 16/10/91 ارزشیابی املا از درس زیارت

روز دوشنبه 18/10/91 ارزشیابی فارسی از دروس 6 و 7 و 8 شامل روان خوانی ، گوش کن و بگو ، درست و نادرست ، معنی کلمه ، مخالف کلمه ، حفظ شعر و درک مطلب

روز چهارشنبه 20/10/91 ارزشیابی بنویسیم از دروس 6 و 7 و 8 . ارزشیابی در سطح کتاب کار فارسی می باشد .

 

سلامت و موفّق باشی