کاردستی پسرای گلم

امیر مهدی شیروانی  و  محمد حسین مجید

 

این هم تصاویر دزدگیر هایی که پسرای گلم برای درس علوم (نور وصدا)طراحی کردند

 

امیر ارسلان بهزاد

محمد آرمان آرامش

امیر مهدی میرزایی