10922315581461089008 اس ام اس اربعین حسینی سری جدید

 

بسوز ای دل که امشب اربعین است / عزای پور ختم المرسلین است

        قیام کربلایش تا قیامت /  سراسر درسْ بهر مسلمین است