پسر گلم  

سلام و خسته نباشی

در کتاب ریاضی کلاغ سپید (مدّت انجام 30 دقیقه ) :

  • صفحه های 75 و 76 

 در دفتر ریاضی بنویس و انجام بده .(مدت انجام 45 دقیقه )

  • از پدر یا مادر خود بخواه که از دو فصل سوم و چهارم ، 10 سؤال ریاضی برایت بنویسد و تو انجام بده .

ارزشیابی ها :

  • ارزشیابی کتبی از ابتدای کتاب ریاضی تا پایان فصل 4 روز شنبه 30/10/91
  • ارزشیابی کتبی از ابتدای کتاب فارسی تا پایان درس 9 روز دوشنبه 2/11/91
  • املای درس هنرمند روز چهارشنبه 4/11/91

یادآوری :

فردا پنج شنبه مورخ 28/10/91 جلسه آموزش خانواده و رویت پوشه ی کار ، حضور یکی از والدین الزامی می باشد .