پسر گلم سلام 

 

 

می دانم که سخت مشغول تکرار وتمرین دروست برای ارزشیابی ها هستی .

خسته نباشی ، خداقوت .

عزیزم به جای ارزشیابی کتبی فارسی روز دوشنبه مورخ2/11/91 ارزشیابی شفاهی درس هدیه های آسمان را خواهیم داشت.(ارزشیابی فارسی برگزار نخواهد شد)

 ارزشیابی هدیه ها از درس های 1تا7،درس 9 ، وهمچنین درس 14برگزار خواهد شد .فراموش نکن غیر از سوالاتی که پرسیده خواهد شد ، ازتو خواهم خواست که یکی از درس ها را به زبان ساده ی خودت برایم تعریف کنی .