کاردستی پسر گلم محمدحسین مجید  وآرمین از مجله ی رشد نوآموز

 

کاردستی پسر گلم ارسلان بهزاد از مجله ی رشد نوآموز

 

و اینم کاردستی پسر گلم امیرمهدی میرزایی که با کمک بزرگترش با ماسه های رنگی درست کرده