بنابر درخواست بعضی از والدین محترم فایل صوتی کتاب قرآن را در زیر برای شما عزیزان قرار داده ام.

 

 

دانلود کتاب  صوتی قرآن پایه ی دوم ابتدایی(کتاب گویا)

 

درس
7-1

 

درس13-8

 

درس14-
آخر