امیدواراست با این بازی،  آموزش آسان ریاضی را با بچّه ها تجربه کنید!

برای بارگذاری بازی آن لاین  جمع با شکارکوسه ها ، کلیک نمایید.