برای  دیدن مراحل ساخت این کاردستی روی عکس زیر کلیک کنید .