پسر گلم  

سلام و خسته نباشی

در کتاب ریاضی کلاغ سپید : (مدّت انجام  30دقیقه ) :

  • صفحه های 94-96 ( دو صفحه)

 در کتاب کار فارسی :   (مدّت انجام 45 دقیقه )

  • صفحات 74-75 .

در دفتر علوم خود :   

  • هر چه از دانه و گیاهان از درس سرگذشت دانه یاد گرفتی ، بنویس ( در 5 خط ) 

ارزشیابی ها :

  • روز یک شنبه از دروس 7 و 9 علوم .
  • شنبه 5/12/91 آزمون اندیشمند.