سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران دبستان بنیان

اولین جلسه ی گردهمایی اولیا و مربیان کلاس های دوم روز پنج شنبه مورخ 13/7/91 راس ساعت 8:30صبح در دبستان بنیان تشکیل می گردد.                                                                                                                   

حضور به موقع یک نفر از اولیا مزید امتنان است .

تکالیف در ادامه مطلب : .....


در دفتر ریاضی :

پسرم سؤال های زیرا را با دفتر ریاضی خود مطابقت بده و سپس آن ها را حل کن .

  • جاهای خالی راپرکن.

28 یعنی .........ده تایی و ...........یکی.

19 یعنی.........ده تایی و...........یکی.

4 ده تایی و 7 یکی می شود .............. .

5 ده تایی و 2 یکی می شود............                      

  • عددهای دو رقمی بنویس

رقم یکان 5 و رقم دهگان 7 باشد .......

رقم یکان 0 و رقم دهگان 3 باشد ........

رقم یکان و دهگان مثل هم باشد ........

  • مسئله های زیر را به هر روشی که خواستی حل کن .
  1. علی 8 سال دارد . 7 سال بعد او چند ساله می شود ؟ 
  2. خواهر مریم 14 سال دارد . 9 سال پیش او چند ساله بود ؟

 

در دفتر مشق :

  • کلمه های یک نقطه ای درس «کتاب خانه ی کلاس ما »را پیدا کن و بنویس .

 

در دفتر املا :

  • با درست کلمه هایی که در املای خود اشتباه نوشته ای ، جمله بساز .

 

 توجّه

  • کتاب علوم خود را جلد کن و برچسب اسم بزن .
  • روان خوانی درس دوم « مسجد محلّه ی ما » تکرار و تمرین شود .
  • روز سه شنبه مورخ 18/7/91 املا از درس دوم خواهیم داشت .