درخلوت شب آمنه زیبا پسری زاد، تنها نه پسر بربشریت ،پدری زاد در فتنه بیدادگران دادگری زاد چشم همه روشن که چه قرص قمری زاد.

 میلادحضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارک باد .

http://img.tebyan.net/big/1389/06/2010091314515125_0000093.jpg