پسر گلم شعری را که برای 22بهمن حفظ کرده ای را با آهنگ تمرین کن .
 
 
 
مثل غنچه بود آن روز / غنچه ای که روییده

در هوای بهمن ماه / بر درخت خشکیده

مثل آب بود آن روز / آب چشمه ای شیرین

چشمه ای که می بیند / مرد تشنه ای غمگین

گرچه در زمستان بود / چون بهار بود آن روز

سرزمین ما ایران / لاله زار بود آن روز

روز خنده ما بود / روز گریه دشمن

روز خوب پیروزی / بیست و دوم بهمن
 
 
 
دانلود آهنگ روز خوب پیروزی