پسرای گلم امروز در زنگ هنر با دستان کوچکشان پرچم ایران را ساختند.

برای دیدن بقیه عکس ها به ادامه مطلب بروید