پسر گلم  

سلام و خسته نباشی

برای این هفته ی تو تکلیفی که بخواهی بنویسی درنظر نگرفته ام . امیدوارم روزهای خوب و شادی را در کنار خانواده سپری کنی .

روز شنبه 14/11/91 ارزشیابی شفاهی فارسی از 10 درس اوّل خواهیم داشت . این ارزشیابی شامل روان خوانی ، درک مطلب (درست و نادرست ، گوش کن و بگو ، بخوان و بیندیش ) ، معنی کلمه و مخالف کلمه ، بیان کردن ( داستان گویی در مورد تصاویر ) می باشد .