تقویت املا

مهارت خواندن  نقش پایه و مادری در آموزش دارد . مهارت خواندن پیش نیاز فراگیری مهارت دیکته نویسی –علوم تجربی-انشا-ریاضی  بالاخص حل مسئله می باشد . مثلا در انشا که خلق و تولید متن است توانایی  فرا گیران پایین است  در صورتی که صحبت از ضعف انشا هیچ وقت بیان نمی شود.
در دوره ابتدایی به خصوص در پایه های پایین تر دانش آموزان بیشترین وقت خود را صرف درست نویسی به صورت تمرینهای کتاب بنویسیم و یا به صورت نوشتن املا های مختلف می کند که به درست نویسی و املا دانش آموزان در این دوره باید توجه لازم و کافی شود  و در همین پایه ها می توان مشکلات درست نویسی را شناسایی و تا حدود زیادی بر طرف کرد  ...


زیرا تحقیقات نشان داده که میزان غلط نویسی کلمات فارسی با افزایش سن کاهش می یابد  و درست نویسی با افزایش سن رابطه ی مستقیمی دارد . برای بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس املا ابتدا باید علل غلط نویسی  دانش آموزان شناخته شود و سپس جهت رفع این علل تا حد توان کوشید.

راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

با مطالعه اطلاعات جمع آوری شده در جلسه شورای معلمان جهت تقویت املا با پیشنهادات متعدد همکاران مواجه شدیم که در ذیل فهرست وار آورده ایم .

- دقت به مشق ( رونویسی ) و تصحیح غلط ها و رعایت خط زمینه

- توجه به دست ورزی در دوره آمادگی

- مطمئن شدن از شناخت حروف الفبای فارسی

- بررسی دقیق تکلیف شب در خانه

- توجه بیشتر به دانش آموزان کند نویس

- پرهیز از حرکات اضافی موقع گفتن املا

- توجه به نوع نشستن

- استفاده از کارت تند خوانی

- ترکیب صامت و مصوت

- اطمینان از تلفظ صحیح حروفات توسط دانش آموزان

-   تصحیح املا توسط خود دانش آموزان  و . . . .

- توجه ویژه به دانش آموزان ضعیف و کند نویس

- ارتباط با اولیای دانش آموزان بخصوص دانش آموزان ضعیف .                

پیشنهادات:

   ولی محترم:طوری برنامه ریزی کنید که حداقل در روز 8ساعت بادانش آموز روخوانی ومتن نویسی کار کنیدودر روز حداقل یک صفحه کتاب داستان بخواند وخلاصه ی آن رابنویسد

-  ولی محترم توجه داشته باشید که فرزند شما 8ساعت درمدرسه وبقیه ساعات درکنار شماست وشمافرصت بیشتری دارید تا نقاط ضعف فرزندتان راتقویت کنید.

  - توانایی های فرزندتان رادر نظر بگیرید نه خواست وآرزوهای خود را! سعی کنید نقاط ضعف فرزندتان رابرطرف کنید.و قبل از اینکه شمانگران آینده درسی فرزندتان باشید !آموزگار نگران وبه فکر رفع اختلال یادگیری اوست پس باآموزگار فرزندتان همگام شوید ودررفع مشکلات درسی فرزندتان اورایاری دهید! دستهای گرم شمامادران دلسوز رابرای همکاری صمیمانه برای پیشرفت درسی فرزندانتان به گرمی می فشاریم.