خونه ی خدا همین نزدیکی هاست

در همسایگی ماست.

هر روز دلواپس همه ی شماست

مواظب سلامتیتونه و نگران  کارهایی که هر روز می گذاری برای فردا

بیا زنگ رو بزن

همین حالا بیا

هر وقت که بیایی در خونش بروی تو بازه

کافیه بخوای و بیایی

آره توی همین کوچه که پر از بوی عطر اقاقیاست.