پسر گلم  

سلام و خسته نباشی

در کتاب ریاضی:

  • فرهنگ نوشتن در صفحه ی 106 
  • در صفحه ی 107 سوال های 3 و 4
  • در صفحه ی 108 معما و فرهنگ خواندن

 در دفتر مشق :

  •  از دروس ذکر شده جهت ارزشیابی ، یک صفحه املا نوشته شود.

ارزشیابی ها :

  • شنبه  12/12/91  ارزشیابی املا از دروس 7 - 8 -9-10 - 12 -14 .
  •  روز دوشنبه 14/12/91  ریاضی از ابتدای کتاب تا پایان فصل 5 .
  • روز چهارشنبه 16/12/91 ارزشیابی حفظ سوره از سوره های حمد - توحید - کوثر - عصر