پسرم

سلام

  • در کتاب کار فارسی خود صفحه های 23 و 24 را زیبا وخوش خط بنویس .
  •  در دفترریاضی خود جمع های عدد 8 و عدد 9 را در دو صفحه ی جدا از هم بنویس و برای هر جمع شکل بکش .
  • در دفتر املا با درست کلمه هایی که اشتباه نوشته ای ، جمله بساز .
  • روز شنبه از درس دوم « مسجد محله ی ما » املاخواهیم داشت . پس خوب تکرار وتمرین کن .
  • روان خوانی درس چغندر پربرکت را تمرین کن .
  • روز سه شنبه مورخ 25/7/91 ارزشیابی از درس اوّل قرآن خواهیم داشت .

والدین گرامی

باسلام

لطفاً برروی انجام تکالیف فرزندتان هر هفته نظارت داشته باشید و پس از انجام تکالیف از فرزندتان بخواهید تکلیفش را بررسی و رفع اشکال نماید . در پایان دفاتر و کتب انجام تکلیف فرزندتان را امضا نمایید.

 

لطفاً در خصوص زیبا نویسی به فرزندان دلبندتان تأکید نمایید .

 

با تشکّر از همکاری شما عزیزان