یکی از مراحل رشد دوران جنینی است 

با کلیک بر روی تصویر زیر فیلم دوران جنینی را تماشا کن .