مادر دو بخش است ما و در ...

و قصه ی یتیمی ما از کنار در شروع شد...
(دکتر شریعتی)


سنگ‏ها بر سوگ تو ندبه می‏خوانند؛ در غروبی که شاخه‏ات را شکسته بودند.امشب، جای پای دوست، در خانه خالی است و ترنم مهربانی، بی‏حدیث حضور او، خاموش است.... علی، شبانه یاس می‏کارد! شبانه، داغ دلش را به خاک می‏گوید؛ اگرچه فردا صبح، از سمت خانه همسایه بوی نان آید.دوباره بغض حسن با حسین می‏گیرد.و جای خالیِ مادر به خانه می‏پیچد.کجاست فاطمه امشب؟ کجاست بانوی نور؟

 سالروزشهادت مظلومانه ی بی بی دو عالم حصرت زهرا (س)را خدمت دوستان تسلیت عرض می نمایم .