تا حالا دقّت کردید به قطره ی آب !؟ دو قطره آب وقتی که  به هم نزدیک می شن ، تشکیل یک قطره بزرگتر می دن ولی برعکس قطره آب ،دو تکه سنگ هیچ گاه با هم یکی نمی شن  می دونید برا چی  !؟برای این که قطره آب نرم هست ولی سنگ سخت ! خب الان می گید اینو که خودمون می دونستیم (:ولــی منظورم اینه کــه این حالت واسه خــود ما هم پیش میادهــر چه سخت تر و قالب تر باشیم فهم دیگــران بــرامون مشکل تر هست و بــه نظر من در نتیجه این سختی در مـــا باعث میشه کــه  کلی اززندگی عقب بیفتیم ، با عث میشه که امکان بزرگ شدن مون کاهش پیدا کنه  و …راستی جالبه کـه  آب در عین نرمی و لطافتی کـه داره در مقایسه با سنگ به مراتب سـر سخت تـرو دررسیدن به هدف خـود لجوجتر و مصمم تر هست ! سنگ پشت اولین مــانع جـدی متوقف میشه امــا آب همچنان به راه خود ادامه می ده و راه خود رو به سمت دریا پیدا می کنه پس معنای واقعی سر سختی ، استواری ومصمم بودن در زندگی ، نرمی و گذشت هست … به هر حال گاهی لازمه کـه در مـورد بعضی مسائل کوتاه بیاییم ، گاهی باید بخشید ، گاهی باید نگاهت رو به سمت دیگربگیری و نبینی بعضی چیزا رو ! …