عزیزانم این بازی شما را با مفهوم کسر بیش تر آشنا میکنه.

 

fractions

برای شروع بازی اینجا کلیک کنید.

پسرای گلم در بازی منظور از مثلا2/1 همان یک قسمت از دو قسمت مساوی است.