پسرم    

سلام 

روز سه شنبه 27/1/92 املای درس ایران زیبا را خواهیم داشت . خوب تکرار و تمرین کن.