برای دریافت سوالات ریاضی  روی تصویر زیر کلیک کنید .

اصلاحیه:در سوال 13 اعداد 16و25 جابجا تایپ شده است.