دیروز که روز آخر مدرسه بود یاد وقتایی افتادم که خودم دانش آموز بودم ،

  یادش بخیر     روز آخر مدرسه هم ذوق داشتیم که یک سال تحصیلی را تمام کردیم و هم ناراحت این بودیم که داریم از دوستامون جدا میشیم.

 اولین روز دبستان بازگرد
کودکیها شاد و خندان بازگرد


 


این هم صحنه های غم انگیز جدایی