اینم پیک تابستانه برای اونایی که تقاضای تکلیف داده بودند.

قسمت اول

قسمت دوم

باتشکر از وب بابا آب داد.