ای مهر دل فروز،در آسمان علم

وی یار مه جبین،یا باقرالعلوم

ای رحمت خدا،ماراشفیع شو

در روز واپسین،یاباقر العلوم

 

چهار چیز از گنجهای نیکویی اند:نهان داشتن نیاز،پنهان داشتن
صدقه،پوشیده داشتن درد و نهان داشتن مصیبت.

 

سالروز شهادت جانسوزنهال گلشن دین،نور دیده زهرا،سپهردانش و بینش امام محمد باقر(ع) تسلیت باد.