شهادت امام موسی کاظم تصویر زیبا دانلود عکس زیبا حدیث با موضوع امام موسی کاظم (ع) A3

 

سخنی گهربار از هفتمین امام همام

کم گویى ، حکمت بزرگى است، بر شما باد به خموشى

که شیوه اى نیکو و سبک بار و سبب تخفیف گناه است.

شهادتش تسلیت و تعزیت.