والدین گرامی

باسلام

در خصوص پیگیری شما عزیزان در رابطه با کتب کمک آموزشی ، با توجّه به هماهنگی های به عمل آمده کتاب اندیشمند و کلاغ سپید معرفی می گردد . کتاب اندیشمند همراه با آزمون تحت یک جزوه تهیّه می گردد و در اختیار دلبندانتان قرار خواهد گرفت . این جزوه به طور کامل در کلاس درس تکرار و تمرین خواهد شد . کتاب ریاضی « کلاغ سپید » ( نوشته ی عشرت بالغ و طاهره نقی نژادیان) بایستی توسط شما عزیزان تهیّه و به عنوان تکلیف آدینه در منزل انجام گیرد . مباحثی از آن نیز در زنگ انجام تکالیف با نظارت آموزگار تکرار و تمرین خواهد شد .

آن دسته از عزیزانی که در جلسه ی اولیا و مربیان مورخ 4/8/91 شرکت ننموده اند ، لطفاً جدول اعدادی که امروز مورخ 6/8/91 دلبندانشان به منزل خواهند آورد ضمن نوشتن نام و نام خانوادگی دانش آموز و شماره ی کلاس ،پرس کرده و به همراه یک عدد ماژیک وایت برد فردا مورخ 7/8/91 به مدرسه بازگردانده شود .

باتشکّر از همکاری شما بزرگواران