.

دوست دارم  به مناسبت روز جهانی کودک شمارا به دنیای مجازی کودک و نوجوان عمو پورنگ ببرم.

رو ی آدرس زیر کلیک کنید و وارد یک دنیای قشنگ بشوید.......

رسانه ی مجازی کودک و نوجوان ایران

16مهر روز جهانی کودک بر شما دانش آموزان عزیزمبارک!