پسرم

سلام و خسته نباشی .

  • در کتاب مهارت های نوشتاری  ( 50 دقیقه - لطفا زمان را تقسیم نمایید که پشت سر هم نباشد - 2 تا 25 دقیقه )

سوالات 1 و 2 صفحه ی 20

سوالات 1 و2 صفحه ی 21

سولات 1 و 2 صفحه ی 22

  • در کتاب ریاضی کلاغ سپید ( 40 دقیقه - 2 تا 20 دقیقه )

مساله های صفحه ی 12

سوال 1 صفحه ی 14

صفحه ی 13 به طور کامل

  • در دفتر مشق ( 25 دقیقه )

با کلمات زیر جمله بساز .

پیش نماز ، حوض ، محلّه ، عکّاسی ، طرف ، چراغانی ، جماعت

 

روخوانی درس اوّل قرآن تکرار و تمرین شود.

روان خوانی درس 2 فارسی ( مسجد محّله ی ما ) تکرار و تمرین شود .