پسرم

سلام و خسته نباشی

امشب در منزل چند دانه به دلخواه ( لوبیا ، عدس ، نخود و ... ) خیس کن . آن ها را در پارچه ی مرطوب قرار بده و روز چهارشنبه به مدرسه بیاور .

ارزشیابی علوم فقط از دو درس اوّل انجام خواهد شد .