سلام

کاردستی هایی که پسرای گلم با سلیقه ی خودشون درست کردند و به کلاس آوردند .