پسرم

سلام و خسته نباشی .

  • در کتاب مهارت های نوشتاری  ( 15 دقیقه)

درس دوم ( مسجد محلّه ی ما ) ، کامل شود .

  • در دفتر مشق ( 25 دقیقه )

یک املا از درس مسجد محله ی ما بنویس . ( 6 خط )

  • در کتاب ریاضی  ( 25 دقیقه )

صفحه های 16 و 17 و 18 با دقت انجام شود .

 

روان خوانی بخوان و بیندیش تکرار و تمرین شود .

 

ارزشیابی :

املای درس دوم ( مسجد محلّه ی ما ) روز شنبه  4/8/92

ریاضی روز سه شنبه 7/8/92 از فصل اوّل ( صفحه ی 2 تا پایان صفحه ی 17 )

والدین گرامی

با سلام

بودجه بندی آزمون اندیشمند در کیف فرزندتان قرار گرفته است . لطفا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید .

برای روز شنبه یک عدد سیب شسته شده در ظرف تغذیه فرزندتان قرار دهید .

لطفا بازخوردهای کتب و دفاتر ارسالی را همراه فرزندتان بررسی نمایید .

در گفتن املا به فرزندتان بیش از دو بار جملات را نخوانید .