عید امامت و ولایت بر خانواده بنیان مبارک .

 

اس 

ام اس تبریک عید غدیر

بی علی اصل عبادت باطل است              بی علی هر کس بمیرد جاهل است

بی علی تقوا گلی بی رنگ و بوست       بندگی همچون نماز بی وضوست