گل پسرم

سلام و خسته نباشی

پیشاپیش عیدت مبارک

  • در کتاب کار فارسی خود صفحه های 38 ، 39 ، 40 ، 41 را با دقّت و حوصله بنویس . زمان انجام صفحه های 38 و 39 به مدت 20 دقیقه - صفحه های 40 و 41 به مدت 30 دقیقه )
  • در کتاب ریاضی کلاغ سپید صفحه های 22 ، 23 ، 24 و 25 را انجام بده به غیر از دو جدول سبز رنگ پایین صفحه ی 24 . ( در سه قسمت انجام شود . صفحه ها 22 و 23 به مدت 30 دقیقه - صفحه ی 24 در مدت 20 دقیقه و صفحه ی 25 به مدت 20 دقیقه )
  • بر روی یک مقوا شعر ستاره  از کتاب فارسی خود را یک بار زیبا و خوانا بنویس و آن را با سلیقه ی خوبت نقّاشی و رنگ آمیزی کن . روز یک شنبه یک نمایشگاه نقّاشی از کلاس دوم خواهیم داشت . ( کار خودت باشد نه پدر و مادر )

والدین گرامی

باسلام

  • لطفاً جهت پرداخت هزینه های کلاس هوشمند در اسرع وقت اقدام فرمایید.(هر خانواده مبلغ 110000 تومان )
  • کتاب ریاضی کلاغ سپید در منزل تهیّه گردد و تکلیف مربوطه توسط دانش آموز انجام شده ، روز یک شنبه به مدرسه ارسال شود .