هدف مهارت :بالابردن قوه خلاقیت

مربوط به سنین: همه سنین

توضیح مختصر:بازی ساده و زیبایی که شما می توانیدبرای رنگ آمیزی اشکال موجود در طرح، سر قلم مو را در رنگ موردنظر خود فرو ببرید و با کلیک کردن بر نقطه مورد نظر آن را رنگ نمایید.همانطور که توجه خواهید کرد رنگها محدود به رنگهای اصلی می باشند و شما می توانید رنگهای دیگر را با ترکیب رنگهای موجود به دست آورید.( کافی است که قلم مورا در رنگهای مورد نظر فرو ببرید)