پسرم

سلام و خسته نباشی

  • در کتاب ریاضی کلاغ سپید  ( 20 دقیقه )

صفحه 32  بادقت انجام شود .

 

  • در دفتر ریاضی  (30 دقیقه )

  مسئله های زیر را در دفتر ریاضی خود بنویس و حل کن .

 

1 - پارسا در هفته ی اول 25 صفحه از کتاب داستان خود را خواند و در هفته ی دوم 34 صفحه ی دیگر را خوانده است . پارسا در این دو هفته چند صفحه از کتاب خود را خوانده است ؟ 

2 - ستاره در مسابقه ی کتاب خوانی 62 امتیاز گرفت . او چند امتیاز دیگر باید بگیرد تا جایزه ی 95 امتیازی را به او بدهند ؟

3 - برای عبارت      =43 + 51 یک مسئله بنویس و آن را حل کن .

 

یادآوری : پسرم در روز شنبه آزمون اندیشمند خواهی داشت . پس خوب در کنار پدر یا مادر تکرار و تمرین کن .

 

تکلیف اختیاری ( اجباری در انجام آن نداری )

  • در دفتر مشق  ( 40 دقیقه)

از روی درس چوپان درست کار ، یک صفحه املا به پدر خود بگو . یادت باشد که حتما آن را تصحیح کنی . اگر پدرت نمره ی خیلی خوب گرفت حتما برایش یک ستاره نقاشی کن .

  • والدین گرامی

با سلام  

  • معمولا دانش آموزان در حل مسائل دو رقمی وقتی با اعداد مواجه می شوند ، بیان می کنند که مسئله را نفهمیدند در این مواقع بهتر است که اعداد مسائل را کوچک کنید و برایش بخوانید ، پس از آن که با اعداد کوچک مسئله را حل کرد ، از او بخواهید که مسئله ی اصلی را حل کند .
  • روز شنبه حتما فرزندتان پاک کن و تراش همراه خود داشته باشد .