با سلام

نتایج مسابقه ی کتاب خوانی به شرح زیر می باشد :

نفرات اول

فرنام ناظمی

داتیس کاظمی

محمد شایان ترابی

نفر دوم

علی لموچی

نفرات سوم

محمد ترابی

کوروش میر احسنی

پسرای گلم

می دانم که همه ی شما تلاش کرده اید امیدوارم در مسابقه ی بعدی نام همه ی شما عزیزان را در نفرات برتر ببیننم .

با آرزوی موفقیت برای دلبندانم

دوستدار شما :جلیلی