الهی

 نه من آنم که زفیض نگهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی در اگر باز نگردد،نروم باز به جایی. پشت  دیوار نشینم، چو گدا بر سرراهی.  کس به غیر از تو نخواهم،  چه بخواهی چه نخواهی .بازکن در،که جز این خانه مر انیست پناهی ...

 

 


می گویند وقتی یک تصمیم درست می گیری بلافاصله به آن عمل کن،چون اگر آن را به فرد اموکول کنی،ممکن است هرگز موفق به انجامش نشوی.دلیل آن هم واضح است.در فاصله ای که بین تصمیم و عمل به آن ایجاد می شود،شیطان با وسوسه های ریز و درشت خود وارد میدان می گردد و آنقدرتورابه تردید و شک و دودلی می اندازد که پایت سست شده و ازتصمیمی که گرفته ای منصرف می شوی.بنابراین وقتی بعنوان مهمان خداوند قدم به ماه مبارک رمضان می گذاریم،باید سنگهایمان را با خودمان واکنده و تکلیفمان را روشن کنیم .رمضان می تواند یک اتفاق مهم در زندگی ما باشد به شرطی که بر سر قول و قرارهایی که درطول این ماه گرانقدر با پروردگار می گذاریم بمانیم و به تصمیم های درستی که برای بهتر شدن و بهتر زندگی کردن می گیریم عمل کنیم.بعضی ها با تمام شدن ماه رمضان خیلی از قرارهای خود را به فراموشی می سپارندو یادشان می رودکه ازچه کارهایی توبه کرده بودندوقرار بوده چه اعمال صالحی انجام دهند.خوشبختانه رمضان این ظرفیت را داردکه همه ما را به سر منزل مقصود برساندو ما باید تلاش کنیم از عهدی که با خداوند کرده ایم، برنگردیم. در این ماه عزیز و گرامی دل آدمی مانند حریر لطیف می شود و کینه ها و خودخودخواهی ها و تکبر در آن جایی ندارد. روزه و نماز -بخصوص نمازجماعت- چنان تاثیر شگرف و مثبتی بر روح و روان آدمی می گذارد که آثار و برکات آن را به وضوح می توان در زندگی روزمره مشاهده کرد. ارتباط گرم و صمیمانه با خداو نزدیکتر شدن به او انسان ر ااز انحراف و ضلالت نجات می دهد. دردنیایی که مستکبران برای جدا کردن انسان از اخلاق نقشه ها می کشند و بودجه های کلان صرف می کنند تا فیلم ها،کتابها و نشریات مبتذل تولیدکنند،فقط چنگ زدن به ریسمان الهی و تمسک به انبیا و امامان (ع) و اولیای الهی می تواندانسان را ازسقوط در دره ابتذال بازدارد و او را به صراط مستقیم رهنمون شود.