پسر گلم

سلام و خسته نباشی

  • در کتاب ریاضی کلاغ سپید صفحه های 30 و 31  را بادقّت انجام بده .(20دقیقه)
  • در دفتر ریاضی از عدد 47 تا 65 را به حروف بنویس . ( مدت انجام 20 دقیقه )
  • از روی درس مدرسه ی خرگوش ها 6 خط املا به پدر خود بگو تا او در دفتر مشق تو بنویسد و تو آن را تصحیح کن . ( زمان املا 15 دقیقه و زمان تصحیح 5 دقیقه )
  • روز شنبه از 5 درس فارسی داده شده ، ارزشیابی بنویسیم خواهیم داشت . پس به اندازه ی کافی تکرار و تمرین کن . ( ارزشیابی در سطح کتاب فارسی کار خواهد بود . )

 پدر گرامی

با سلام

این تکلیف پیشنهاد فرزند شماست . او دوست دارد که شما نیز در انجام تکالیف وی را همراهی کنید . علاقه ی خود را چاشنی یادگیری فرزندتان کنید .

باتشکر جلیلی