بدون شک ، تکرار و تمرین سوره ها در خانه می تواند به حفظ بهتر سوره های قرآنی وبر طرف کردن اشکالات تلفظی دانش آموزان کمک شایانی نماید . لذا می توانیدبا دانلود این فایل ها به فرزندتان کمک نمایید تا در حفظ سوره ها موفق تر باشد . 

 

دانلود سوره ناس

   

 

دانلود سوره حمد