برای ساخت ساعت آموزشی ات میتوانی از این نمونه ها کمک بگیری

 

 

عکس کاردستی

یادت باشد ساعتت حتما عقربه ی دقیقه شمار و ساعت شمار قابل چرخش داشته باشد

ساخت کاردستی

ساخت کاردستی ساعت

 ساخت کاردستی