سلام

پسرم علاوه بر تکلیفی که برایت در قسمت قبل گذاشتم

در صفحه ی 50 علوم سوالاتی  که پرسیده شده را با دقت بنویس و پاسخ بده همچنین سوالی  که در قسمت ایستگاه فکر پرسیده شده را در دفتر علوم بنویس و بادقت فکر کن و پاسخ آن را بنویس.(سوال و جواب را باهم بنویس )