پسرم

 سلام و خسته نباشی

 •   در کتاب کلاغ سپید ریاضی (30 دقیقه )

 صفحات49 و 54 راتمیز و با دقت انجام بده.  (دو صفحه )

 • در دفتر مشق (20دقیقه )

از روی حکایت کودک زیرک یک بار تمیز و خوش خط بنویس .

 • در دفتر ریاضی(40 دقیقه )

 10 سوال از جزوه ی اندیشمند بنویس و با دقت حل کن .

 • ارزشیابی ها
 • روز شنبه 12/11/92ارزشیابی سوره های فلق و نصر را از حفظ خواهیم داشت .
 • روز دوشنبه 14/11/92 ارزشیابی قرآن از درس 3 تا 8 را خواهیم داشت . (شامل : روانخوانی سوره ها و عبارات و جداول - درک پیام قرآنی و قصه ی آیه ها )

  والدین گرامی

  باسلام

  لطفا تکالیف را بررسی نموده و از فرزندتان بخواهید اشتباهات خود را اصلاح کند .