با سلام

پسرای گلم

فردا یکشنبه 92/10/8 مدارس شهر اصفهان به دلیل آلودگی هوا تعطیل می باشد.