نتایج دومین مسابقه ی کتاب خوانی به صورت زیر اعلام گردید

نفر اول :  آرین ترکیان

نفر دوم :  داتیس کاظمی